2002 PIIPEGAELTSJE SJONGERS

PIIPEGAELTSJE1

DE PIIPEGAELTSJE SJONGERS - WER IN KROADE FOL - 2002

Dit Friese koor de Piipegaeltsje Songers uit Rottevalle, heeft op deze cd twee nummers van Pekel opgenomen. Een van deze nummers "de Wrakke Schuit" werd subliem vertaald naar het Frysk. Het andere nummer "Leve de V.O.C." werd gewoon uitgevoerd in de oorspronkelijke Nederlandstalige uitvoering van Pekel. Hiervoor verleende Pekel toestemming in 2001, op basis van de geldende BUMA/Stemra regelgeving. De melodie van Leve de V.O.C. stamt uit 1651 uit "the English dancingmaster" en heet "Parson's farewell". De tekst van het lied is van Pekel.

http://www.piipegaeltsje-sjongers.nl/wer-in-kroade-fol.html

2002 SHANTYGROEP MAASHAVE

MAASHAVE

SHANTYGROEP DE MAASHAVE - ZEEMANSLIEDEREN - 2002

Dit gezellige koor uit het Limburgse Grubbevorst gebruikte drie Pekel songs op de cd Zeemansliederen. Twee van de liedjes, "Koos en Toos" en "Anna Jacoba" komen oorspronkelijk van de cd "Mannen van de Maas", uitgegeven in 1993 en herdrukt in 1996. Het derde gebruikte Pekel nummer, "de Noordzee" komt van de cd Van de "Maas naar de Oost", ook uit 1996. Van de drie genoemde songs zijn de tekst en muziek van Pekel. Toestemming voor het gebruik werd achetraf verleend in 2017. Op de cd hoes werd keurig melding gemaakt van de auteursrechten conform het geldend protocol. Een voorbeeld voor ieder.

http://www.maashave.nl

2004 SHANTYKOOR DE KAAPSTANDER

KAAPSTANDER

SHANTYKOOR DE KAAPSTANDER - LOSGESLAGEN - 2004

Het shantykoor De Kaapstander uit Oudewater heeft in 2004 de leuke cd "Losgeslagen" uitgebracht met daarop het Pekel nummer "Anna Jacoba". Het koor heeft bij dit nummer een volledige choreografie gemaakt die zeer vermakelijk is. Toestemming voor het gebruik van "Anna Jacoba" (tekst en muziek Pekel) werd door Pekel gegeven voor de opnamen van de cd aanvingen, in 2003.

http://www.kaapstander.nl/cd.htm

2006 SCHEEPSFOLK

SCHEEPSFOLK

SCHEEPSFOLK - OVER ZUKS EN ZEE - 2006

De groep Scheepsfolk uit Julianadorp, in oude bezetting, verkreeg al in 2005 toestemming van Pekel voor het op cd plaatsen van het lied "De Zee". Sinds de groep's personele wisselingen heeft Pekel besloten het recht tot uitvoering door de groep ook in takt te laten. Het lied "De Zee" komt van de derde cd van Pekel, "Oost West Thuis Best" uit 1999. Tekst en muziek van dit lied zijn van Pekel. Auteursrechten zijn in 1999 bij de BUMA/Stemra gedeponeerd.

http://www.scheepsfolk.nl/news.htm

2007 WINDSTILTE

windstilteSHANTYKOOR WINDSTILTE - HET STORMT WEER - 2007

In 2007 maakte shantykoor Windstilte uit de Meern, haar zesde cd "Het stormt weer". Het nummer "Leve de V.O.C." werd op deze cd geplaatst. De oorspronkelijke Pekel tekst werd gebruikt alsmede de oorspronkelijke melodie uit 1651 van de Engelsman Playford. Het koor deed opgave van het gebruik bij Stemra middels haar intermediair. Deze kon de auteursrechten niet achterhalen en heeft BUMA/Stemra om advies gevraagd door de titel in te dienen voorzien van vraagtekens. Stemra heeft onterecht besloten daarmee de titel in het publiek domein te plaatsen. De ontstane conflict-situatie die hierdoor is ontstaan is inmiddels opgelost door met name de bemiddeling van Jan Kok van STUDIO JK. Het koor noch de intermediairs treffen enige blaam. Stemra heeft een fout gemaakt.

http://www.windstilte.nl/index.htm

2008 IJSSELZANGERS

IJSSELZANGERS1

SHANTYKOOR DE IJSSELZANGERS - IJSSELNOTEN 2 - 2008

De tweede cd van de IJsselzangers werd in april 2008 live opgenomen te Montfoort, alwaar het hoofdkwartier van het koor is gevestigd.  Het koor koos ervoor het nummer "De Zee" van Pekel op deze cd te plaatsen. Hiervoor is in 2017, achteraf toch toestemming door Pekel verleend, ook al zijn de normale protocollen niet gevolgd. Pekel geeft haast altijd toestemming voor het gebruik door derden van het intellectueel eigendom van haar leden, maar hanteert daarbij een vast protocol, elders op de site te lezen.

http://www.ijsselzangers.net/ijsselnoten2.html

2009 PIIPEGAELTSJE SJONGERS

PIIPEGAELTSJE2DE PIIPEGAELTSJE SJONGERS - DE ROT KOMT ER OAN - 2009

Dit Friese koor de Piipegaeltsje Songers uit Rottevalle, heeft wederom twee nummers van Pekel opgenomen. Een van deze nummers "de Wrakke Schuit" werd eerder opgenomen en vertaald naar het Frysk, "Wrakke Boat". Het andere nummer "Hearehus" naar de oorspronkelijke Nederlandstalige uitvoering van Pekel "t'Heerhuijs", werd ook naar het Frysk vertaald. Hiervoor verleende Pekel toestemming in 2017, op basis van de geldende BUMA/Stemra regelgeving. Pekel is er trots op dat hun liedjes vertaald worden. Ga zo door Piipegaeltsje Sjongers.

http://www.piipegaeltsje-sjongers.nl/de-rot-komt-er-oan.html

2010 DIE MAEZE SANGHERS

MAEZESANGHERS

SHANTYKOOR DIE MAEZE SANGHERS - DWARS GETUIGD - 2010

Het Shantykoor Die Maeze Sanghers uit Maassluis is al jaren een gerespecteerd en graag gezien koor tijdens festivals. Op de cd "Dwars Getuigd" staat de Pekel song "Wrakke Schuit". Maeze Sanghers kreeg in 2014 toestemming voor het gebruik van de auteursrechten van deze opname. De openingspagina van de website van het koor wordt extra kracht bijgezet door deze versie van "Wrakke Schuit" van Die Maeze Sanghers.

http://www.shanty.nl/onzecd's.html

2010 IJSSELZANGERS

IJSSELZANGERS2

SHANTYKOOR DE IJSSELZANGERS - IK HOU ZO VAN DE ZEE - 2010

Deze derde cd van de IJsselzangers werd in december 2010 live opgenomen te Montfoort. De cd moest een verzameling worden van de beste nummers van het koor. Het koor koos daarom wederom het nummer "De Zee" (tekst en muziek van Pekel) op deze cd te plaatsen. Hiervoor is in 2017, achteraf, toch toestemming door Pekel verleend, ook al zijn de normale protocollen niet gevolgd.

http://www.ijsselzangers.net/ikhouzovandezee.html

2010 SEYL EN TREYL

Biedaip2010

SEYL EN TREYL - CD BIE DAIP - 2010

Het vermakelijk kwartet Seyl en Treyl is ontsprongen uit het shantykoor de Kaapstander, uit Oudewater. In 2008 vroegen de groepsleden of zij het Pekellied "De Zee" in het repertoire mochten opnemen. Natuurlijk gaf Pekel daarvoor meteen toestemming. Want zo hoort het! Ook al plaats je een nummer niet direct op een geluidsdrager en neem je het slechts op in het repertoire, is het toch netjes even te vragen aan de auteurs of dit mag. Toen het festival Bie Daip in Appingendam koren uitnodigde voor een jaarlijkse verzamel-cd besloot Seyl en Treyl het nummer "de Zee" hierop te plaatsen.

http://seylentreyl.jouwweb.nl/

2011 SCHEEPSFOLK

new horizons

SCHEEPSFOLK - NEW HORIZONS - 2011

In 2011 nam de groep Scheepsfolk uit Julianadorp, nogmaals het prachtige Pekellied "De Zee" op. Het lied komt oorspronkelijk van de derde cd van Pekel, "Oost West Thuis Best" uit 1999. Tekst en muziek van dit lied zijn van Pekel. Auteursrechten zijn in 1999 bij de BUMA/Stemra gedeponeerd. Pekel nam het lied een tweede maal op voor het project "Houten Schepen en IJzeren Mannen" uit 2010.

http://www.scheepsfolk.nl/news.htm

2012 DE BOEKANIERS

BOEKANIERS

SHANTYKOOR DE BOEKANIERS - KOLKENDE ZEE - 2012

Alweer de vierde cd van het Harderwijkse Shantykoor. Ditmaal met een nummer van Pekel, "Leve de V.O.C.". Pekel schreef de tekst van dit rebelse lied, dat nogal synisch de volmaaktheid van de V.O.C. en het leven aan boord, bejubeld. Met teksten als "en je dineert uit een bak, die je deelt met nog vijf lotgenoten, twee zijn er al doodgeschoten, voor de lieve vree", weet je precies waar de schrijvers staan. De Boekaniers hebben zeer zorgvuldig gehandeld (met bronvermelding) bij het op cd plaatsen van dit lied en hebben daarom alsnog toestemming gekregen in 2017.

http://www.boekaniers.com/boekaniers-muziek-cd.html

2013 IJSSELMANNEN

IJSSELMANNEN

SHANTYKOOR DE IJSSELMANNEN - ALLE HENS AAN DEK - 2013

Al eeuwen lang bevaren de schippers uit Ouderkerk aan den IJssel de Hollandsche IJssel en later ook de rivieren van Nederland en West-Europa. Vroeger werden zij kortweg “De IJsselmannen” genoemd. Voor de cd "Alle hens aan dek" nam het koor het Pekel feestnummer "Anna Jacoba" op. Het koor kreeg hiervoor van Pekel alsnog toestemming in 2017.

http://www.de-ijsselmannen.nl/cd-verkoop/

2013 SHANTYKOOR HET KRAAIENNEST

KRAAIENNEST

SHANTYKOOR HET KRAAIENNEST - WINDKRACHT 12/13 - 2013

Op de derde cd van het Shantykoor het Kraaiennest uit Zevenhuizen pronken drie mooie Pekel liedjes: "de Kaap", "De Zee", "Oost West Thuis Best". Van deze drie songs is muziek en tekst van Pekel. De doedelzaksolo tijdens het nummer "De Zee" werd gespeeld door Pekel's eigen doedelzakspeler Theo Schuurmans, die werd ingehuurd als gastmuzikant. Toestemming voor het gebruik van de nummers op cd is op voorhand verkregen en de bronvermelding op cd heeft ook volledig volgens de BUMA/Stemra norm, plaatsgevonden. 

http://www.shantykoor.nl/index.php/cd-s

2014 DE WOELWATERS

WOELWATERSHAVENKOOR DE WOELWATERS - WOELWATERS OP DREEF - 2014doodshoofd2

Havenkoor "De Woelwaters" uit het Betuwse Maurik is een gemengd koor en bestaat uit ongeveer 45 leden. In 2014 maakte het koor haar derde cd 'Woelwaters op dreef'. Zonder overleg werd het Pekel nummer "Anna Jacoba" op deze cd geplaatst. Pekel had graag toestemming hiervoor verleend, maar ondanks diverse pogingen een fatsoenlijke communicatie tot stand te brengen besloten de Woelwaters niet met Pekel in conclaaf te willen. Thans dus een cd met een Pekel nummer zonder toestemming. Hoewel Pekel de deur nog openhoudt voor de Woelwaters is de zaak uit handen gegeven aan de BUMA/Stemra. Zo zou het toch allemaal niet hoeven gaan! In onze ogen gewoon piraterij.

http://www.havenkoordewoelwaters.nl/

2014 SHANTYKOOR SCHEVENINGEN

SCHEVENINGEN

SHANTYKOOR SCHEVENINGEN - OP DE WOELIGE BAREN - 2014

Op de derde cd van de Scheveningers laten zij het Pekel nummer "Anna Jacoba" klinken. Zoals vaak gebeurd zagen deze shantymen, tijdens het bij elkaar sprokkelen van het repertoire, het lied aan voor een traditioneel Nederlandstalig lied. Wat Pekel betreft is dat een hele eer. Een zeemanslied schrijven dat in de volksmond als traditioneel te boek staat, daar doe je het toch voor! Ja en nee, moet het antwoord luiden. Het is fijn om als schrijver erkenning voor je werk te krijgen. En als het kan een kleine beloning daar bovenop voor de geinvesteerde tijd, te ontvangen. Toch heeft Pekel besloten achteraf (in 2017) toestemming te verlenen aan Shantykoor Scheveningen voor het gebruik van deze "Pekel-schlager".

https://home.kpn.nl/shantykoorscheveningen/shantysite/1234244.htm

2015 ROARING FIFTIES

ROARINGFIFTIES

THE ROARING FIFTIES - SEA SONGS & SHANTIES - 2015

In 2014 verzochten leden van de Roaring Fifties uit het hoge noorden van Noord-Holland, toestemming voor het gebruik van twee Pekel nummers, "de Wrakke Schuit" en "Leve de V.O.C.". Deze toestemming is direct verleend aan de vriendelijke mensen van deze groep. Alleen het nummer "Leve de V.O.C." heeft de eerste cd van de groep "Sea songs & Shanties" gehaald. Hoewel beide nummers nog steeds op het repertoire staan. 

http://www.roaringfifties.nl/index/cd

2015 SHANTYKOOR DE NOORDWIJKERS

steek van wal

ZEEMANSKOOR DE NOORDWIJKERS - STEEK VAN WAL - 2015

In 2015 stak het Noordwijkse koor van wal met haar debuut cd, met daarop het Pekel lied "Anna Jacoba". Achteraf, in 2017, verleende Pekel toestemming aan het koor voor het gebruik van dit nummer op geluidsdrager. Voorwaarde bij toestemming telkenmale is het volgen van het protocol. De drie regels zijn: 1. toestemming vragen; 2. juiste bronvermelding publiceren; 3. twee (was vijf) cd's met het desbetreffende werk opsturen naar Pekel. Vaak wijkt Pekel van het protocol af, als de "overtreder" onwetend en naar eer en geweten blijkt te hebben gehandeld wordt achteraf toestemming verleend.

http://denoordwijkers.nl/onze-cds/

2016 DE ADMIRALITIET

admiraliteitSHANTYKOOR DE ADMIRALITEIT - ALLE HENS AAN DEK - 2016doodshoofd2

Dordrecht, de oudste stad van Holland, is waar shantykoor De Admiraliteit in 2002 is opgericht. De stad ligt pal aan de rivier, een groot aantal leden van het koor is hier geboren en getogen. In 2016 maakte Shantykoor De Admiraliteit de cd "Alle hens aan dek". Het Pekel nummer "Anna Jacoba" werd op deze cd geplaatst. Tijdens een routine onderzoek in 2017 kwam dit aan het licht. Haperende communicatie tussen Pekel en het koor heeft tot vandaag geen duidelijkheid gegeven over de gebruikte auteursrechten. Pekel heeft de zaak in behandeling gegeven bij BUMA/Stemra. Jammer dat contact moeilijk te herstellen lijkt! Zo onnodig! Pekel geeft namelijk bijna altijd toestemming voor het gebruik van materiaal geschreven door haar leden. In onze ogen gewoon piraterij.

http://www.shantykoordeadmiraliteit.nl/

2016 SOKKENBUURT ZEEMANSKOOR

SOKKENBUURT

SOKKENBUURT ZEEMANSKOOR - AAN BOORD ZIJN WIJ GELIJK - 2016

Zonder twijfel een van de meest enthousiaste koren op het Nederlandse vaste land te vinden, zijn de "Sokkenbuurters" uit Ugchelen, bij Apeldoorn. Zij namen de meeslepende Pekelballade "De Zee" op voor hun vijfde cd, met de prachtige titel "Aan boord zijn wij gelijk". Diepzinniger en meer filosofisch wordt het niet. Ooit werd het lied uitgevoerd in het Apeldoornse Orpheus, waar muziek en spel samenvloeiden tot een ware musical.

http://www.sokkenbuurtzeemanskoor.nl/pagina105.html

2016 ZEEVROUWENKOOR WATERZOOI

WATERZOOI

ZEEVROUWENKOOR WATERZOOI - WATERZOOI - 2016

Maatschappelijke discussies over het glazen plafond voor vrouwen vallen in het niet als je de meiden van Waterzooi aan de gang ziet. Van geen kwaad bewust namen de dames uit Driebergen drie nummers van Pekel ter hand en drukten er een geheel eigen stempel op. "Anna Jacoba" en "Koos en Toos" staan voor feest en komen beiden van de eerste cd van Pekel, "Mannen van de Maas" uit 1992 (herdruk 1996). Deze songs tonen de joligheid waarmee de vrouwen van Waterzooi performen. Het derde nummer "De Zee" laat hun gevoel voor drama zien. Van deze drie nummers is zowel de tekst als de muziek geschreven door Pekel. Toestemming voor het gebruik op cd is achteraf (in 2017) door Pekel verleend. 

http://www.waterzooi.info/

TOP